Logo OPS Szczaniec

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

 

Centrum Usług Społecznych w Szczańcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opsszcz.samorzad.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 19.09.2019r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.04.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Obst.
 • E-mail: cus@szczaniec.pl
 • Telefon: 683410711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Usług Społecznych w Szczańcu
 • Adres: ul. Herbowa 30
  66-225 Szczaniec
 • E-mail: cus@szczaniec.pl
 • Telefon: 683410711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Centrum Usług Społecznych mieści się w trzech lokalizacjach

 

a) Budynek główny (OPS, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Dyrektor CUS).

 

Budynek Parterowy. Wejście do budynku  z ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Szerokie drzwi, Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

b) Klub Malucha. Wejście.  Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz przy nich dostępna winda – wciągarka schodowa. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

c) Klub Seniora. Wejście do budynku z poziomu gruntu z ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność cyfrowa

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

 

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

W CUS Szczaniec  dla strony http://www.opsszcz.samorzad.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA http://www.opsszcz.samorzad.pl/   SPEŁNIA WYMAGANIA W 94,19%.

OPS Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.